Back to Course

Week 6 Day 4: Superlatives – Graded Essay 3

0% Complete
0/0 Steps
Quiz 1 of 0

Week 6 Day 4: Superlatives – Graded Essay 3

Piensa en tu familia o tus amigos. Escribe un párrafo sobre ellos. Usa el diálogo de Juan como ejemplo. (Think about your family or your friends. Write a paragraph about them. Use Juan’s dialogue as an example.)